Hem

Anneli Fluhr arbetar som bildkonstnär i Stockholm. Med arbeten i en minimalistisk fantasivärld har hon ställt ut på flera gallerier i Sverige och övriga Europa. Hennes konst är inköpt av bl.a. Nationalmuseum och Statens konstråd. I Moderna Museets samling finns hennes grafik. Hösten -12 visades en separatutställning hos Galleri Uddenberg.
Under juni -13 deltog A. Fluhr i en samlingsutställning på Konstnärshuset i Stockholm.
F l u r i s t i k, Sankt Paulsgatan 17, Stockholm, nov-dec -14.
Från nov -14 visas A. Fluhrs bilder även i Konstnärshusets showroom, Stockholm.
Separatutställning Studio L2, Stockholm april-maj -15. Direktlänk: http://www.lidstromer.com/web/104s.html